PSO

PSO certificering: TuinschermFabriek .nl

htbaar socialer

TuinschermFabriek .nl werkt aan het verkrijgen van een PSO certificering. 
We houden u op de hoogte van de PSO ontwikkelingen bij TuinschermFabriek .nl

Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt u als bedrijf zichtbaar wat uw bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. In het kader van MVO People of bij inkoop en aanbesteding.

Partners

TNO ontwikkelde de PSO in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende branches, SW-bedrijven en Stichting PSO-Nederland. PSO-Nederland verzorgt de uitgifte van certificaten en de informatievoorziening.

Meetinstrument

De PSO is een meetinstrument. Het meet hoeveel uw bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (socialer ondernemen).


Het doel van de ontwikkelingspartners is om via toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen.
Daarom is de PSO ingericht als een prestatieladder met 4 niveau’s: een aspirantstatus en trede 1, 2 en 3.
Bedrijven met een PSO erkening dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien op een kwalitatief goede manier. 

Social return

Als gemeente kunt u de PSO inzetten om de sociale bijdrage die bedrijven al leveren te laten meewegen bij social return. Zo worden bedrijven gestimuleerd om hier structureel mee aan de slag te gaan.

Voor TuinschermFabriek .nl is de PSO certificering een belangrijk meetinstrument.